Giới thiệu chương trình Cấp I (cơ bản)
Trong chương trình câp I, học viên sẽ qua 5 bài lý thuyết và thực hành ngay tại lớp, bao gồm:
-    Hiểu được tác dụng của từng trung tâm năng lượng (Luân xa) trong cơ thể.
-    Được mở 6 trung tâm năng lượng (Luân xa) Mạch Đốc ở mức 60% (Cấp I)
-    Nắm đươc kỹ thuật thực hành tập luyện, phương pháp tự điều chỉnh bệnh cho bản thân.
-    Thực hành khám và điều chỉnh bệnh cho người khác.

Điều kiện tham dự Chương trình Trường Sinh Học Dưỡng Sinh Cấp I
-    Mọi người, không kể nam nữ, tôn giáo, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe, từ 16 tuổi trở lên đều có thể tham gia tập luyện.
-    Không tự học hoặc đọc sách để tự mở Luân xa được mà phải nhờ hướng dẫn viên có năng lượng sinh học cao, kinh nghiệm phong phú giúp từng bước mở Luân xa và hướng dẫn tập luyện.
-    Học liên tục các buổi cho hết khóa, sau đó về nhà thường xuyên luyện tập để duy trì Luân xa hoạt động và không bị bít lại.
-    Tuyệt đối tuân thủ sự hướng dẫn trong quá trình tập luyện. Không tự ý làm những việc quá khả năng, không vội vàng tìm cách mở thêm những Luân xa mà cấp học chưa cho phép nhằm đảm bảo an toàn, tránh tai biến cho người tập luyện.

Nội dung Chương trình Trường Sinh Học Dưỡng Sinh Cấp I
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA MÔN HỌC
II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HỌC TRƯỜNG SINH HỌC DƯỠNG SINH
III. CHƯƠNG TRÌNH CẤP I (CƠ BẢN)
IV. NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý TRONG QUÁ TRÌNH TẬP LUYỆN
CHƯƠNG II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CÁC TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG  TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI
I. LUÂN XA
II. VỊ TRÍ 6 LUÂN XA MẠCH ĐỐC
II.1 Giới thiệu Mạch Nhâm và Mạch Đốc
II.2 Vị trí, chức năng 6 trung tâm năng lượng (Luân xa) mạch Đốc
III. NHỮNG CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN MỞ LUÂN XA
IV. NĂM ĐIỀU DẪN ĐẾN MẤT LUÂN XA

CHƯƠNG III. THIỀN (DHYANNA)
I. TƯ THẾ THIỀN
II. CÁCH CHỌN HƯỚNG THIỀN
III. THIỀN TỊNH
1 Phá bế
2 Khởi động Thiền
3 Thiền (Dhyanna)
4 Xả Thiền
IV. KHẮC PHỤC MỘT SỐ PHẢN ỨNG PHỤ

CHƯƠNG IV. ĐIỀU CHỈNH BẰNG NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
I. NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ VÀ NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
I.1 Năng lượng vũ trụ
I.2 Năng lượng sinh học
II. BẢN CHẤT CỦA NĂNG LƯỢNG SINH HỌC
III. CƠ CHẾ DƯỠNG SINH
1 Nguyên nhân bệnh
2 Cơ chế dưỡng sinh và điều chỉnh bằng năng lượng sinh học
IV. PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐIỀU CHỈNH
1 Tự điều chỉnh bên trong
2 Tự điều chỉnh bên ngoài
V. ĐIỀU CHỈNH CHO NGƯỜI BỆNH
1 Thao tác khám
2 Thao tác điều chỉnh
3 Một số nguyên tắc khi thực hành điều chỉnh
VI. CÁC CÔNG THỨC ĐIỀU CHỈNH

Đăng nhận xét

 
Top